Nyheder fra Rødovre

13 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rødovre og omegn

Job tilbydes:
1, 2, 10 skønne vuggestuebørn mangler pædagog pr. 1. oktober 2023
Om jobbet Vi søger en pædagog til vuggestuen Carlsro, 32-37 timer Vuggestuen Carlsro er en vuggestue med 40 børn fordelt på fire stuer. Vuggestuen ligger centralt i Rødovre Kommune. På hver "stue" har vi 10 skønne børn, 2 pædagoger og en medhjælper. Vi prioriterer desuden, at have studerende, praktikanter, etc. Organisatorisk samarbejder vi med Børneinstitutionen Solen, som er en 0-6 års integreret institution. De to matrikler har til huse på hver sin side af Tårnvej få meter fra Rådhuset og Rødovre Centrum. Vuggestuen Carlsro er mere end 60 år gammel og er opbygget med fire grupperum og fælles læringsrum, der netop har gennemgået en større renovering. Vi har vores egen indhegnede legeplads samt adgang til flere grønne legepladser og arealer. Lige nu er vi i gang med en spændende udviklingsproces, hvor udgangspunktet er Den Styrkede Læreplan. Med baggrund i den skal vi sammen skabe læringsmiljøer, der har fokus på barnets udvikling, læring og dannelse. Vi arbejder desuden med udvikling af refleksions- og evalueringskultur, pædagogisk positionering ifh.t. læringsrum samt en pædagogisk tilgang med relationer i fokus. Du skal kunne se dig selv i et arbejdsfællesskab, hvor den pædagogiske begrundelse kommer før den personlige mening. Vi øver os i, at oparbejde en professionel uenighedskultur, hvor dét at have forskellige perspektiver på det pædagogiske arbejde, ses som en styrke og et mulighedsrum for refleksion og udvikling. Du skal derfor have en god portion faglighed – og turde italesætte den i en konstruktiv form. Vi er optaget af at skabe kvalitet i de mange rutiner, som hverdagen i vuggestuen indeholder. Det er vi med udgangspunkt i det enkelte barn. I vores planlagte pædagogiske aktiviteter er processen omdrejningspunktet – ikke produktet. Din profil Vi søger en uddannet pædagog, med interesse for "Det gode børneliv" i vuggestuen og gerne med erfaring med denne målgruppe. Du skal have lyst til at arbejde med børn i 0 til 3 års alderen ud fra et omsorgs-, lærings- og udviklingsperspektiv. Du er faglig stolt og refleksiv, ansvarlig og handlekraftig, og på forkant i arbejdet med både børn, forældre og kolleger. Det er vigtig at være god til at opretholde struktur og overblik for børnene og huset. Du skal kunne formulere dig professionelt i både skrift og tale. Så skal du være interesseret i at videreudvikle dig selv og være en aktiv medspiller i samarbejdet om kerneopgaven. Derfor skal du vælge os For at sikre at det enkelte barn befinder sig i zonen for nærmeste udvikling, er det bl.a. pædagogens ansvar at: igangsætte aktiviteter ud fra didaktiske overvejelser være tydelig og samtidig rumme barnets perspektiv/initiativ være omsorgsfuld, autentisk og bevidst om både sin fysiske og relationelle position i forhold til barnet/børnegruppen skabe positive narrativer om barnet så vi undgår negativ egenskabstillæggelse justere sin pædagogiske praksis, når et barn ikke trives være (sam)leder for stuen/huset. For at sikre et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjemmet og Carlsro, er det vigtigt, at du som pædagog: er bevidst om dit meransvar for kommunikationen – både i den daglige overlevering og ved mere formelle samtaler anerkender forældrenes perspektiver/oplevelser ud fra en nysgerrig tilgang er organiseret og tilbyder relevante trivsels- samt evt. tværprofessionelle samtaler. Kollegaer For at sikre et godt kollegaskab, arbejdsmiljø samt et børnemiljø med høj kvalitet, er det vigtigt at du: både kan bede om og tilbyde hjælp er bevidst om grænsen mellem den private og den professionelle sfære er loyal over for de aftaler, der er truffet tager ansvar for den gode kommunikation ved at udvise tillid og nysgerrighed – også for de perspektiver, der ikke umiddelbart stemmer overens med egne har pædagogisk overblik – for egen stue men også for huset som helhed kan agere sparringspartner for de andre pædagoger i huset og kan guide og anvise vores studerende og vikarer kan træffe beslutninger ud fra pædagogiske begrundelser og med børnenes læring, udvikling og trivsel som udgangspunkt. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på 32-37 timer om ugen med start hurtigst muligt. Hvis du vil vide mere Se mere på www.rk.dk Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Heini Jørgensen 30 76 87 31 eller souschef Lykke Cederblad 30 76 87 40. Arbejdssted: Vuggestuen Carlsro, Tårnvej 245. Ansøgning Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 1. oktober 2023. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning. Om os Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=62a04aa3)
Vuggestuen Carlsro
Indrykket 22. september på JobNet
Job tilbydes:
Har du grønt blod i årene? Så bliv udskolingslærer på Tinderhøj Skole
Om jobbet LÆR, LEG, LEV Er du optaget af, at eleverne får arbejdet med klimadagsordnen? Har du lyst til at arbejde i et lærerfællesskab, hvor alle deler samme ambition om, at eleverne skal blive så dygtige som muligt? Så skal du være lærer hos os på Tinderhøj Skole i Rødovre. Tinderhøj Skole søger: 1 fuldtidslærer til udskolingen Linjefagene dansk, engelsk samt idræt vil blive vægtet højt Det første stykke tid får du tilknyttet en mentor, som viser dig til rette. Kommer du helt grøn som nyuddannet, så har vi en super mentorordning i Rødovre, hvor du bliver støttet særligt gennem hele det første år. Din profil Positiv tilgang til vores elever og kollegaer Vi ved, at ingen kan alt, men vi kigger efter dig som: er læreruddannet og kan fremvise bevis for lærereksamen har lyst til at arbejde med vores grønne profil har en glad og positiv tilgang til vores elever og kollegaer, idet vi har et arbejdsmiljø der er fagligt ambitiøs, så vores elever bliver så dygtige som de evner. Du kan både søge som nyuddannet eller, hvis du har erfaring med dig. Derfor skal du vælge os Grøn profil skole. Tinderhøj Skole har godt 570 glade og dygtige elever, 50 lærere og 30 pædagoger tilknyttet. Vi arbejder hver dag for, at vores elever får det bedste skoletilbud. Vi kan ikke alt, men vi er særlig stolte af: Vi er aldrig bange for at kaste os ud i nye udfordringer. Fx har elever i år designet og plantet en 100 kvm. lommeskov, taget en tur til München for at opleve innovative virksomheder, passet vores skolehaver, pyntet hele skolen op til jul i genbrugsmaterialer og meget, meget mere. 100 kvm. lommeskov på Tinderhøj skole. Tinderhøj Skole og SFO er en "Grøn Profil Skole". Grøn Skole er en holistisk integration i både læringen og legen på skolen, og her arbejdes med natur og bæredygtighed. Det integreres i fagenes indhold, skolens didaktiske tilgang, vores fysiske rammer og organiseringen af hverdagen i skole såvel som SFO. Vi arbejder med grønne årsplaner. Læs og se mere om nogle af de tanker vi gøre os på skolen Naturdannelse på Tinderhøj eller kig forbi skolens instagram #tinderhøjskole. Du bliver en del af et stærkt kollegialt sammenhold, hvor vi passer på hinanden og har det sjovt samtidig med, at vi udvikler det professionelle samarbejde. Dine kollegaer er rummelige og rare og vi har højt til loftet. For at give tid til faglig fordybelse og skabe rammen for en mere varierende skoledag, arbejder vi med en temadag om ugen. En temadag er en hel dag med samme fag i en klasse. Vi har arbejdet på denne måde igennem en del år og vi bliver dygtigere og dygtigere til at udnytte og forfine temadagene. Tinderhøj Skole og SFO ligger i den nordlige del af Rødovre Kommune. Vi har virkeligt gode fysiske rammer med masser af plads. Udearealerne byder blandt andet på en dejlig legeplads, udendørs læringsrum og store grønne områder. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Det er som udgangspunkt en fuldtidsstilling med start 1. december 2023 – meget gerne før. Hvis du vil vide mere Se mere på www.rk.dk. Du er også velkommen til at kontakte udskolingsleder Peter Heiselberg eller skoleleder Carl Rudolph-Lenz på 36 37 82 82. Arbejdssted: Tinderhøj Skole, Fortvej 77. Ansøgning Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 5. oktober 2023. Klik på knappen ’Ansøg dette job’ for at sende din ansøgning. Ansættelsessamtaler løbende. Om os Arbejdstiden i Rødovre Kommune er røgfri. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job i kommunen. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=1fcf91ea)
Rødovre Kommune Tinderhøj Skole
Indrykket 22. september på JobNet
Job tilbydes:
Hendriksholm Skole, en UNICEF rettighedsskole, søger lærer til 1. årgang
Om jobbet På Hendriksholm skole søger vi fra 1. oktober en lærer til en fast stilling til 1. klasse. Du skal arbejde sammen med et stærkt team om vores 1. årg. Der er brug for dit nærvær og din omsorg i en til tider travl hverdag, hvor undervisning, teamsamarbejde og fælles forberedelse prioriteres højt. I Rødovre Kommune arbejder vi ud fra følgende børnesyn: Alle børn skal have lige muligheder for at være en del af et læringsfællesskab. Børn er kompetente og gør som udgangspunkt det bedste de kan. De voksne skal møde børnene hvor de er. Din profil Vi søger en faglig dygtig og engageret lærer, der kan skabe forudsigelige og trygge rammer og læringsrum for børnene. Derudover er der brug for, at du engagerer dig i et tæt teamsamarbejde og har mod på at stille spørgsmål til "plejer" samt reflektere over egen praksis. Du skal være dygtig til at skabe relationer til børn, forældre og kollegaer. Da vi er en UNICEF rettighedsskole forventer vi også, at du kan bidrage til børnenes demokratiske dannelse, hvor deres stemme bliver taget alvorligt. Derfor skal du vælge os Skolen er i udvikling med hensyn til børnenes medbestemmelse, faglighed, trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Personalets sociale kapital og trivsel ligger højt. Du vil derfor komme på en arbejdsplads, hvor der er rart at være og hvor kollegerne er gode til at møde og støtte nyansatte. Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere kan du læse mere på www.rk.dk eller på https://rk-hendriksholmskole.aula.dk/ Du er også velkommen til at besøge skolen eller tage kontakt til viceskoleleder Katja Kjærulf på 36 37 84 95. Arbejdssted: Hendrikholm Skole, Hendriksholm Boulevard 20. Ansøgning Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 25. september 2023. Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning. Ansættelsessamtaler i uge 39, 2023. Om os Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=a56230c1)
Rødovre Kommune - Hendriksholm Skole
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk