Informationssikkerhedsmedarbejder til Rigs-advokaten

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Rigsadvokaten søger en medarbejder til at arbejde med informationssikkerhed. Stillingen er placeret i Kvalitetsafdelingen, Anklagerfaglig Enhed 3.

Vil du gerne arbejde med cyber- og informationssikkerhed? Er du struktureret og god til at arbejde med processer? Har du lyst til et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver, hvor høj faglighed, kvalitet og effektivitet er i højsædet, men hvor der samtidig er et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab? Så er du den rette kandidat.

Din hovedopgave som medarbejder i Kvalitetsafdelingen vil være i samarbejde med vores informationssikkerhedsleder at sikre korrekt implementering af og dokumentation for overholdelsen af gældende lovgivning og internationale standarder på området for informationssikkerhed (bl.a. ISO 27001) og understøtte arbejdet med it-beredskabsplaner samt informationssikkerheden i projekter, politikker og procedurer.

Om stillingen Stillingen som medarbejder på informationssikkerhedsområdet er kendetegnet ved et tæt dagligt samarbejde med Rigsadvokatens øvrige afdelinger med henblik på at sikre implementering af gældende lovgivning og relevante standarder for informationssikkerhed. Herudover vil du skulle indgå i samarbejdet med Justitsministeriets departement samt de øvrige myndigheder under Justitsministeriet om cyber- og informationssikkerhed.

Du vil i samarbejde med informationssikkerhedslederen bl.a. skulle arbejde med følgende:

 • Udvikle, implementere og dokumentere politikker, processer og retningslinjer for informationssikkerhed baseret på relevant lovgivning og internationale standarder, herunder ISO 27001
 • Koordinere og gennemføre risikovurderinger og udarbejde forbedringsforslag i forhold til informationssikkerhed
 • Sikre overholdelse af ISO 27001-kravene og andre relevante love og forskrifter
 • Udføre intern auditering og sikre, at eventuelle afvigelser behandles korrekt og rettidigt
 • Koordinere arbejdet i forbindelse med ekstern auditering og sikre opfølgning på eventuelle afvigelser
 • Samarbejde med andre afdelinger og interessenter for at sikre en effektiv implementering af informationssikkerhedspolitikker og –processer
 • Indgå i tværgående projekter hos Rigsadvokaten
Dig
 • Du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, cand.jur., cand.it, og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med it-sikkerhed, risikostyring og compliance i forhold til ISO 27001, men er ikke et krav
 • Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder evnen til at formidle komplekse emner til forskellige interessenter
 • Du er struktureret og god til at arbejde med processer
 • Du formår at arbejde i dybden og bidrager derigennem til udvikling af embedet og organisationen
 • Du er effektiv, handlekraftig og engageret
 • Du har flair for at indgå i projektorienterede opgaver, herunder også som tovholder på opgaverne
 • Du formår at være en god sparringspartner – både internt i anklagemyndigheden og i samarbejdet med politiet og eksterne parter.
Os I Rigsadvokatens Kvalitetsafdeling giver vi dig et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads med alsidige og udfordrende opgaver. Vi har et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab, og du vil kunne sparre med og søge inspiration hos dygtige kolleger og ledere.

Du vil i Kvalitetsafdelingen blive en del af Anklagerfaglig Enhed 3, hvor der er etableret en særskilt enhed for databeskyttelse og informationssikkerhed med et stærkt fagligt miljø og gode udviklingsmuligheder.

Du vil med stillingen få et bredt kendskab til en række forskelligartede opgaver inden for en stor organisation. Opgaverne er alsidige, og du vil få udfordret dine faglige og administrative evner.
Vi stiller høje krav til selvstændighed, grundighed, kvalitet og din evne til skriftlig og mundtlig formidling. Vi lægger samtidig vægt på nytænkning og udviklingsfokus med henblik på at fremme en fortsat løbende udvikling af anklagemyndigheden.

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række organisationer for akademikere i staten
(Akademiker-overenskomsten). Du bliver lønmæssigt indplaceret som fuldmægtig eller specialkonsulent alt efter dine kvalifikationer. Indplacering i basislønintervallet og eventuelle tillæg forhandles individuelt.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til stillingens nødvendige sikkerhedsniveau – normalt til klassifikationsgraden Hemmeligt. Du kan pålægges at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelse til en højere klassifikationsgrad er nødvendig. Ansættelse i politiet og anklagemyndigheden er betinget af, at du til enhver tid kan opretholde den nødvendige sikkerheds­god­kendelse.

Dit arbejdssted bliver Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K.

Søger du? Har du lyst til at blive en del af rigsadvokaturen, så send din ansøgning via linket.

Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte vicestatsadvokat Thomas Kloppenburg på tlf. 30 31 94 33 eller mail tkl013@ankl.dk.

Ansøgningsfristen er den 22. juni 2023, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rødovre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169850&DepartmentId=6139&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848746

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet