Vil du være en del af et ambitiøst team inden for børne- og handicapområdet?

Profilbillede
dato

Om jobbet
Hvis du ønsker at være en del af et velfungerende team med høje socialfaglige ambitioner på børne- og handicapområdet, et stærkt sammenhold og spændende udviklingsplaner for teamet og hele afdelingen, så skal du måske være vores nye kollega?

Børne- og Familieafdelingen søger en erfarn socialrådgiver/socialformidler til et 1-årigt vikariat i Specialteamet. Vi er et stærkt team, der har godt styr på sagerne.
Vikariatet slås op, fordi vi er gået i gang med et udviklingsforløb med taskforcen på handicapområdet, og derfor har vi brug for et par ekstra hænder.

Vi har inviteret taskforcen ind, fordi vi er ambitiøse med kvaliteten i sagsbehandlingen, og ønsker et solidt afsæt for udvikling og fælles læring i teamet. Det er en super spændende proces, som vi allerede nu kan se, vil understøtte os yderligere i vores insisteren på at fastholde fokus på barnets behov, inddragelse af barn/ung og familie og en helhedsorienteret sagsbehandling.

Et stigende antal børn og unge diagnosticeres og lever med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Problemstillingerne kalder ofte på en bredere socialfaglig indsats for barnet/den unge og familien, og at sagsbehandlingen baseres på netop at inddrage barnet og familien. Dette helhedssyn skal være mærkbart og barnets stemme skal kunne ses i sagerne. Derfor har vi sammen med vores kollegaer i de øvrige teams på myndighedsområdet i 2021 deltaget i et udviklings – og læringsforløb i samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår om ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”.
I Specialteamet arbejder vi med handicapkompenserende ydelser jf. Barnets Lov §§ 86, 87, 88, 89, 90 og §30 forløb i vores Familiehus.

Du vil få rig mulighed for at sætte dit præg og faglige aftryk i teamet, tænke nyt og vil ikke blive mødt med ”sådan gør vi her”. Vi øver os i at være kreative og nytænkende sammen, så vi i fællesskab kan videreføre og udvikle fagligheden, og levere en sagsbehandling af høj kvalitet. Som led i dette er samarbejde med borgeren, samarbejde på tværs af organisationen. Tværfagligt samarbejde er generelt en forudsætning for at skabe gode og holdbare løsninger til glæde for det enkelte barn/ung og dets familie.

Teamet består af fire rådgivere og en leder. Sammen dækker vi hele målgruppen for Specialteamets indsats: Børn og unge mellem 0-18 år med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse.

Udover Specialteamet består afdelingen af et Administrationsteam med fire medarbejdere, et Visitationsteam med fem rådgivere, et Børne- og Ungeteam der tæller 14 rådgivere, som er delt i to, samt et Familieplejeteam med tre medarbejdere. Området har tre faglige koordinatorer til henholdsvis Visitationsteamet og Børne- og Ungeteamet. Ledelsen på området er visionær, og ønsker blandt andet, at åbne for øget sparring og et stærkere fagligt samarbejde mellem Specialteamet og de øvrige teams ved blandt andet at booste ICS, som fælles faglig metode i hele afdelingen.

Det betyder, at afdelingen i 2024 vil få særligt fokus på, at implementere og forankre Barnets Lov, ICS og Udredningværktøjet på handicapområdet, ligesom vi vil overgå til DUBU.

Når du starter hos os, er vi klar med et introduktionsprogram, så du kommer godt fra start.

Din profil

  • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har meget gerne erfaring med at arbejde med det komplicerede område, som specialrådgivningen er.
  • Du er fagligt dygtig, kender lovgivningen og er god til at kommunikere på skrift og i tale.
  • Du har fødderne godt placeret på jorden, og er ikke bange for at begå fejl.Derfor skal du vælge os

Vi ved, at ingen kan alt, men vi kigger efter dig som:
  • Har lyst til aktivt at være med til at tænke nyt, udvikle teamet og samarbejde med hele afdelingen.
  • Har handicapfaglig viden.
  • Har en nærværende, nysgerrig, tålmodig og inddragende tilgang til børn/unge og deres familier.
  • Kan fremme det konstruktive og anerkendende samarbejde med barn/ung, forældre og samarbejdspartnere.
  • Vil bidrage med et godt humør.

Vi kan heller ikke alt, men vi er særlig stolte af:
Børne- og Familieafdelingen bestå også af et familiehus med familiebehandlingstilbud med psykologer og familiebehandlere, et velfungerende fødselssamarbejde, ungdomsboliger, støtte- og kontaktpersoner, et skole- og dagbehandlingstilbud, samt et børnehus, der er kommunens alternativ til anbringelse. Vi samarbejder tæt sammen med PPR, sundhedsplejen samt skole- og dagtilbudsområdet.

Afdelingens ledelse består af en børne- og familiechef, en leder af myndighedsområdet, en leder af administrations- og specialteamet og tre decentrale ledere.
Rødovre Kommune har en relativ flad struktur. Det betyder, at det tværfaglige samarbejde både er ligeværdigt og smidigt. Vi samarbejder og hjælper hinanden, så kommunens borgere får den bedste hjælp og service.

For os er det sociale samvær i og uden for arbejdstiden meget vigtigt, både i teamet og i afdelingen. Her er flere gode traditioner for at styrke det kollegiale sammenhold, herunder en strikkecafe og fælles torsdagskaffe med voksenafdelingen, og en udpræget og fælles glæde ved indtagelse af gode kager.

Se gerne videoen her, hvor flere af dine kommende kolleger fortæller om vores afdeling: Rødovre Kommune: Erfarne socialrådgivere/socialformidlere til Børne- og Ungeteamet i Rødovre Kommune (rk.dk)

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere
Se mere på www.rk.dk . Du er også velkommen til at kontakte leder af administrations- og specialteamet Laila Ljungbeck på telefon 3637 7322.

Arbejdssted: Børne- og Familieafdelingen, Else Sørensens Vej 31-33, 2610 Rødovre.

Ansøgning
Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den hurtigst muligt.
Klik på knappen ’Ansøg online’/’Søg jobbet’ for at sende din ansøgning.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rødovre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Visitations- og Specialteamet, Else Sørensens Vej, 2610 Rødovre

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049211

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet