Rødovre Kommune: Specialpædagogisk konsulent til familiehus, 30 timer

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet

Rødovre Kommune vokser, og som en følge heraf sker der en opnormering af specialpædagogisk rådgivning i Familiehuset Elektravej. Vi søger derfor fra 1. januar 2024 en specialpædagogisk konsulent til en deltidsstilling, 30 timer om ugen.

Familiehuset er organisatorisk placeret under Social- og Sundhedsforvaltningens Børne- og Familieafdeling i Rødovre Kommune. Familiehuset rummer bl.a. foranstaltninger under Servicelovens § 11 og 52.3.3, og arbejdet har til formål at begrænse antallet af anbringelser af børn uden for hjemmet gennem en tidlig, forebyggende indsats. Familiehuset Elektravejs personalegruppe tæller ud over de specialpædagogiske konsulenter bl.a. familiebehandlere, støttekontaktpersoner, psykologer og en administrativ medarbejder. Huset har desuden tilknyttet Ungdomsboliger med plads til 10 unge.

Din kerneopgave vil være at give psykoedukation og specialpædagogisk rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens §11.7 til forældre i Rødovre Kommune, der har børn i alderen 0-18 år med forskellig grad af funktionsnedsættelser, primært inden for områderne:

  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Opmærksomhedsforstyrrelser

Herudover varetages opgaver vedrørende komorbide følgetilstande som belastningsreaktion, angst, OCD, Tourette syndrom, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, ekstremt kravafvisende adfærd (PDA) og oppositionel adfærd mm. Det primære arbejde foregår med forældrene, men børnene inddrages hvor det skønnes relevant. Vi varetager desuden selvforståelsesforløb med unge samt § 11.3 forløb og familiebehandling efter Servicelovens § 52.3.3. Her tilbydes behandling til hele familien, hvilket bl.a. kan indbefatte familiesamtaler, søskendesamtaler og ungesamtaler. Samtalerne kan både foregå i Familiehuset og i familiernes hjem. Der vil forekomme opgaver som indebærer en grad af støtte til at udvikle og skabe struktur, samt opgaver hvor denne struktur skal produceres til og med familien. Opgaverne indbefatter ikke praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Vi arbejder ud fra et multiteoretisk grundlag, således at opgaverne kan løses bedst muligt ud fra en konkret vurdering af familiens behov. Opgaverne kalder på at der indgås et tæt samarbejde med rådgiver fra Børne- og Familieafdelingen. Tværfagligt samarbejde med PPR, dagtilbud, skoletilbud og psykiatri, ofte i form af netværksmøder, forekommer også. Som en del af arbejdsopgaverne skal der udformes statusrapporter, hvilket kræver kompetencer ift. at formulere sig på skrift.

Der forventes refleksion over egen praksis, sparring med kollegaer og der tilbydes supervision ca. otte gange årligt. Der er fleksibel arbejdstid som ligger i tidsrummet 8-18. Vi arbejder med det elektroniske dokumenthåndteringssystem SBSYS. Kender du ikke det, kommer du til det i et introduktionsforløb.

Din profil

Det er et ufravigeligt krav at du har en relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund (lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende). Du har erfaring fra arbejdet med målgruppen og relevant efteruddannelse i forhold til arbejdsfeltet. Du skal have kendskab til specialpædagogiske tilgange og metoder som udgør principperne for struktureret visualiseret specialpædagogik og konflikthåndteringsmetoder, f.eks. low arousal pædagogik, sociale historier, KAT-kassen, stress/sårbarhedsmodellen m.m. Det er desuden en fordel hvis du har kendskab til kravundgående adfærd og belastningsreaktioner.

Teoretisk tager arbejdet afsæt i bl.a. kognitions - og neuropsykologiske perspektiver. Målet er at skabe forståelse for det enkelte barns forudsætninger for at være i verden og hvordan forældrene bedst møder deres barns behov. Det specialpædagogiske område er et område i udvikling. Derfor leder vi også efter en kollega, der er videbegærlig, holder sig orienteret i fagfeltet, samt er nysgerrig på bevægelser i sagernes kompleksitet.

Du vil indgå i et team af tre specialpædagogiske konsulenter. Vi sidder tæt på hinanden, så sparring med kollegerne er let. Du vil få din egen sags-stamme, som du har ansvaret for, så du skal være klar på at arbejde selvstændigt med familierne, men vi forventer også, at du kan indgå i samarbejde med de øvrige fagligheder i Familiehuset, samt eksterne samarbejdspartnere. Jobbet kræver mod til at reflektere over egen praksis, så du skal indgå i supervision og sparring med dine kolleger, og være indstillet på både at lære fra dig og tage imod input.

Derfor skal du vælge os

Som Familiehus er vi drevet af at børn får den udviklingsstøtte, de har behov for, og at hjælpe familier med at skabe de bedst mulige rammer for dette. Vi mener, at det bedst sker ved at møde familierne i øjenhøjde og med respekt, nysgerrighed og troværdighed.

Vi har et højt fagligt niveau, som vi bl.a. værner om gennem kollegial sparring og ekstern supervision. Borgeretik er i højsædet og går som en rød tråd gennem vores tilgang til arbejdet.

Her er fleksible arbejdstider og familievenlige fysiske rammer. I Familiehuset får du desuden en arbejdsplads præget af engagerede, dynamiske kolleger og godt humør. Vi sætter stor pris på fællesskabet og deltager gerne i sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden.

Rødovre Kommune er med ca. 42.000 borgere en kommune i vækst, og særligt børnefamilier flytter til. I kommunen er der en stærk fællesskabsfølelse og et stort civilsamfundsengagement. Der er højt til loftet, udstrakt tillid og et stort ledelsesrum.

I den samlede Børne- og Familieafdeling er vi er mange erfarne og engagerede medarbejdere, hvor vi sætter faglighed i arbejdet højt. Det er også en afdeling hvor den sociale omgangstone er afslappet og hvor der er let til grin.

Vi skal i fælleskab realisere Rødovres vision for velfærdsfornyelse, kaldet 'Sammen om Rødovre'. Visionen viser nye veje for indsatserne ved at styrke den offentlige samtale, samskabe velfærd med borgerne, løse opgaverne i fællesskab og hjælpe dem, der har behov. Forebyggende og tidlige indsatser står højt på dagsordenen.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Det er en deltidsstilling på 30 timer om ugen med start 1. januar 2024.

Hvis du vil vide mere

Se mere på www.rk.dk og på www.rk.dk/familiehuset. Du er også velkommen til at kontakte leder af Familiehuset Elektravej Frans Svendsen, 36 37 75 62 eller en af de specialpædagogiske konsulenter Nicoline Klos Glasdam, 30 76 73 45 og Berit Lund, 23 38 85 50.

Arbejdssted: Familiehuset Elektravej, Elektravej 2.

Ansøgning

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 4. oktober 2023. Klik på knappen 'Ansøg online'/'Søg jobbet' for at sende din ansøgning.

Ansættelsessamtaler i uge 43 og 44, 2023.

Om os

Arbejdstiden i Rødovre Kommune er røgfri. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job i kommunen. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rødovre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej, 2610 Rødovre

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.aplitrak.com/?adid=QWRtaW5Sb2RvdnJlLjIxODE2LjEwNjEzQGttZC5hcGxpdHJhay5jb20

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910058

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet